Course curriculum

 • 1

  פרק 0 - מבוא

  • Copy of אישור התקנון בשנית ✅

  • ברוכים הבאים!

  • על מבחני אמי"ר ואמיר"ם

  • בונוסים - קהילת פייסבוק + לייבים שבועיים

 • 2

  פרק 1 - השלמת משפטים

  • שיעור השלמת משפטים - חלק 1 - מבוא

  • שיעור השלמת משפטים - חלק 2 - אלימינציה ותשובות מטעות

  • מאגר מילות קישור

  • תרגול השלמת משפטים

  • [בונוס מיוחד] איך לזכור מילים בצורה איכותית 🎁

 • 3

  פרק 2 - ניסוח משפטים מחדש

  • ניסוח משפטים מחדש - חלק 1 - שיטות לפסילת תשובות

  • מילות הקצנה לדוגמה

  • ניסוח משפטים מחדש - חלק 2 - שיטות לאימות התשובה הנכונה

  • תרגול ניסוח מחדש

 • 4

  פרק 3 - הבנת הנקרא

  • הבנת הנקרא - חלק 1 - מבוא להבנת הנקרא

  • הבנת הנקרא - חלק 2 - קריאת טקסט ביחד

  • הבנת הנקרא - חלק 3 - סוגי שאלות 1-4

  • הבנת הנקרא - חלק 4 - סוגי שאלות 5-8

  • תרגול הבנת הנקרא

 • 5

  פתירת מבחנים לדוגמה עם אייל

  • הקדמה לפרק (חשוב לראות!)

  • מבחן אמיר"ם לדוגמה #1 PDF

  • פתירת מבחן לדוגמה #1 עם אייל

  • מבחן אמיר"ם לדוגמה #2 PDF

  • פתירת מבחן לדוגמה #2 עם אייל

  • מבחן אמיר"ם לדוגמה #3 PDF

  • פתירת מבחן לדוגמה #3 עם אייל

 • 6

  הכנה מנטלית למבחן

  • הכנה מנטלית למבחן - חלק 1/2

  • English Mastery Meditation for Speasy - by Eyal Ravid ♫

  • הכנה מנטלית למבחן - חלק 2/2

 • 7

  סימולציות - בחינות מלאות לתרגול

  • סימולציות - בחינות מלאות לתרגול

 • 8

  ביביליוגרפיה ומקורות

  • ביבליוגרפיה - קישורים לקטעי הטקסט המלאים - מבחני אמיר/ם